TAJNÝ VÝLET NA KOLECH

V sobotu 4.8.2012  pořádali Sokolové z
Lupenice první ročník cyklistické vyjížďky na kolech.Vzhledem k rozdílnosti
věku a výkonosti všech účastníků byly připraveny dvě trasy se společným
cílem,který byl v obci Záměl.Před samotným začátkem proběhlo skupinové foto se
Sokolským praporem na místním sportovním areálu a po-té již nebránilo nic více
jak šedesáti účastníků této sportovní akce,aby se vydali na cestu.
 Již po pár metrech se cyklisté,kteří si zvolili náročnější trasu začali
díky své výkonosti pod vedením Pavla Dvořáčka ztrácet v nedohlednu.
Za nimi pak poklidným tempem,které odpovídalo věku a schopnostem účastníku
druhé skupiny pokračovali všichni ostatní. Z této skupiny je třeba vyzdvihnout
výkon Maruše Čižinské,která v tomto roce oslaví 80let a Míši Kozlové,která je
ještě předškolního věku .V tomto pelotonu se však nacházel ještě mladší
účastník,kterým byla roční Berta Čižinská,vezena maminkou Romanou na
sedačce.Přípravu trasy,hladký průběh a bezpečnost této skupiny zajišťovali
Lenka a Pavel Tichý.
 Asi tak v 16 hodin začali přijíždět cyklisté do cíle,již zmiňované Záměle
k hospůdce Vagónu,kde bylo připravené posezení s pohledem na grilující
kuřata.Po občerstvení se všichni účastníci přesunuli na vedlejší hřiště,kde
byli připraveny sportovní soutěže ve všech věkových kategoriích.Je třeba ještě
zmínit,že se této sportovní akce zúčastnila jen několika měsíční Adélka
Jelínková a téměř stejně starý Pepíček Šklíba,kteří byli do cíle dopraveni
automobilem
 Po ukončení soutěží,což bylo v 19 hodin se celá skupina společně
přesunula nejkratší cestou zpět do areálu v Lupenici,kde byla celá tato akce
oficiálně ukončena a vyhodnocena jako zdařilá.Vyroky a spokojenost některých
účastníků,kteří ještě krátce poseděli u pivka toho byly důkazem.   Závěrem zbývá poděkovat všem účastníkům a pořadatelům této akce a těšit
se na druhý ročník Lupenické Tour.

Rubrika: