Novinky a pozvánky ...

47. VOLEJBALOVÁ LUPENICE

Vzdálené Rusko a jeho realita očima jednatele Sokola.

Jak jistě víte mám v tuto chvíli možnost působit ve vdáleném Rusku, které nám bylo po dlouhá léta prezentováno jako náš vzor, no nevím.........Posuďte sami.Nejdříve něco o městě Nižním Novgorodu.Toto město zvané Ni No leži na soutoku dvou řek, kde menší řeka Oka se vlévá do Volhy.Žíje zde asi 1,5 miliónu obyvatel.Celý Gorod ( město ) je rozdělen do pěti oblastí, které jsou rozdílné jak vzhledem, tak i chováním Rusů. Je zde asi tak čtyřikrát více žen než mužů.Údajně je tento rozdíl zapříčiněn druhou světovou válkou.

Stopovaná s dětmi

PODĚKOVÁNÍ

Při příležitosti 90.let od založení TJ Sokol Lupenice,byl zhotoven a  zakoupen Sokolský prapor,na který nemalou finanční částkou přispěli i  naši dlouholetí,v současné době čestní členové místního Sokola, manželé Marta a Ladislav Hlavatí z Lupenice čp.22 nemalým finančním  jednorázovým darem a paní Marie Čižinská z Lupenice čp.19,která se po  několik let vzdávala finanční částky za pronajaté prostory na ubytování při sportovních akcích ve prospěch našeho Sokola .Tímto všem výše jmenovaným veřejně děkujeme za jejich finanční  příspěvky a těšíme se na další spolupráci.

O Lupenickou husu si přijelo zahrát mužstvo až z Liberecka.

V sobotu 25.srpna 2012 se konal v obci Lupenice již 5.ročník nohejbalového turnaje trojic o Lupenickou husu. Na prezenční listině se zapsalo celkem jedenáct družstev.Převážně se jednalo o nohejbalisty z našeho okresu,ale změřit síly přijelo i jedno družstvo z Trnové u Pardubic a místní sportovní areál byl poctěn i přítomností mužstva Chotyně z Liberecka.

Volejbalovou Lupenici navštívil i Královehradecký hejtman !

  
V sobotu 18. 8. 2012 se konal v Lupenici již 47. ročník turnaje mužů a žen ve
volejbale, který pokračoval následující den v neděli turnajem žáků, žákyň,
dorostenců, dorostenek a smíšených družstev mužů a žen.

47.VOLEJBALOVÁ LUPENICE

TAJNÝ VÝLET NA KOLECH

V sobotu 4.8.2012  pořádali Sokolové z
Lupenice první ročník cyklistické vyjížďky na kolech.Vzhledem k rozdílnosti
věku a výkonosti všech účastníků byly připraveny dvě trasy se společným
cílem,který byl v obci Záměl.Před samotným začátkem proběhlo skupinové foto se
Sokolským praporem na místním sportovním areálu a po-té již nebránilo nic více
jak šedesáti účastníků této sportovní akce,aby se vydali na cestu.
 Již po pár metrech se cyklisté,kteří si zvolili náročnější trasu začali

47. VOLEJBALOVÁ LUPENICE

 • Sobota 18.8 –
     Turnaj mužů a žen I. a II. Třídy.
 • Neděle 19.8 –  Turnaj žáků, žákyň, dorostenců,
  dorostenek, smíšených družstev, veteránek a veteránů.
 • Registrace družstev proběhne oba dny v čase
  od 8:15 do 8:45 ráno.
 • Začátek obou hracích dnů je 9:00.
 • Registrační poplatek pro tento ročník je

V LUPENICI TO OPĚT ŽILO !

  Dne 14.7.2012 se na
místním sportovním areálu pod hlavičkou Sokola Lupenice konal nohejbalový
turnaj dvojic. Této tradiční sportovní akce se zúčastnilo celkem 24.mužstev.Na
prezenční listině se objevila mužstva nejenom ze sousedních měst a obcí,ale i
z Jaroměře,Hradce Králové či Pardubic.

Místní pořadatelé připravili
čtyři hřiště,na kterých se nohejbalová klání odehrávala a za přispění Luďka
Rupricha,který celý turnaj řídil,tím poskytli všem zúčastněným hráčům,ale i
divákům bohatý sportovní zážitek.

Stránky

Subscribe to www.sokol-lupenice.cz RSS